Övrig information

Program för:   Juli 2018 

GEMENSAMMA GUDSTJÄNSTER

Denna sommar är vi ännu fler församlingar som kommer ha gemensamma sommargudstjänster. I år har även Pingstförsamlingen anslutit sig, och därmed är vi fyra församlingar som under sex sommarsöndagar firar gemensam gudstjänst, med början 24 juni fram till och med 29 juli.


Sommarkvällar i Tångerda

Varmt välkommen till Sommarkväll i Tångerda. Vi börjar onsdagkvällen den 27 juni och sista kvällen blir den 1 augusti. Det blir en tipsrunda, servering och en avslutande andakt.


Till medlem i vår församling...


Till medlem i vår församling inbjuder vi var och en som är döpt och tror på Jesus Kristus som sin Frälsare och längtar efter ett andligt hem. Vi hälsar Dig varmt välkommen till oss i Korskyrkans församling.


Bön inför Gudstjänsten

Den som vill är välkommen till bön före våra söndagsgudstjänster. Vi samlas i källarvåningens gästrum kl 9:30.


Bön

Vetlanda Friförsamling inbjuder till allkristen bön alla fredagar med början klockan 19:00. Välkommen den tid som passar dig!


Program för:   Juli 2018