Av nåd i helig tjänst
 
Rena mig med heligt altarkol,

berör mig om det än må smärta.

Låt mig brukas i din tjänst,

genom nåden leva till din ära.

 

Låt mig helt få stå i helig tjänst

och tjäna dig i tid och evighet.

Tack att jag redan här får ana

glädjen i att leva till din ära.

 

Må mitt ego tyna bort och dö,

fyll mig med din Andes liv.

Allt till dig jag lämnar nu,

lär mig leva i din stora nåd.

 
Berndt Isaksson

pastor